Ile czasu ma komornik na odblokowanie konta?

Blokada konta przez komornika jest dość problematyczna dla osób zadłużonych. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat jej specyfiki.

Zajęcie konta przez komornika

Komornik może zająć konto bankowe dłużnika. Jest to jeden z etapów egzekucji komorniczej. Dlatego komornik może zająć zarówno środki na koncie bankowym dłużnika, jak i wpływającą na nie pensję. Kwota zajęcia komorniczego zależna jest od aktualnej kwoty wolnej, która równa się minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Zajmowane są środki pieniężne w wysokości długu, jednak są one powiększane również o koszty komornicze.

Kiedy komornik może zająć konto?

W przypadku zgłoszenia długu przez wierzyciela rozpoczyna się etap windykacji polubownej. Zazwyczaj polega on na prowadzeniu rozmów komornika wraz z osobą zadłużoną, a także ustaleniu ewentualnego planu spłaty. Natomiast jeśli windykacja polubowna nie przynosi efektów, a długi wciąż nie zostają uregulowane, to komornik ma możliwość skierowania pozwu o spłatę zobowiązania do sądu. Przez sąd wydany może zostać sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, na którego podstawie możliwe jest dokonanie blokady środków na rachunku bankowym dłużnika. Dłużnik powinien być poinformowany o tym fakcie przez komornika, jednak najczęściej dzieje się to z opóźnieniem i konto zostaje zablokowane bez wiedzy dłużnika.

Jak komornik znajduje konto?

W celu zajęcia konta bankowego dłużnika komornik musi je najpierw odnaleźć. Dzięki temu będzie wiedział między innymi, w którym banku zostało założone. Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie konta bankowego dłużnika. Wśród nich można wskazać przede wszystkim sprawdzenie danych istniejących w systemie OGNIVO, a także złożenie zapytania do Centralnej Informacji o Rachunkach. Oprócz tego konto bankowe może zostać wskazane przez samego dłużnika, wierzyciela, jego biuro rachunkowe, a nawet pracodawcę. Numery kont bankowych bardzo często dostępne są także w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Urzędzie Skarbowym.

Jak sprawdzić blokadę konta?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób można sprawdzić, za co konkretnie zostały zajęte środki na rachunku bankowym. Dłużnik sam powinien znać wysokość swoich długów u poszczególnych wierzycieli. Jednak konkretną informację dotyczącą przyczyny blokady konta można znaleźć w sądowym nakazie zapłaty, a także w powiadomieniu o wszczęciu egzekucji. Natomiast jeśli nie otrzymało się wskazanych dokumentów i wciąż nie wie się, za co zostało zablokowane konto to polecany jest kontakt bezpośrednio z komornikiem, który na pewno wyjaśni wszystkie wątpliwości.

Blokada konta bez powiadomienia

Kolejną kwestią związaną z blokadą konta jest brak powiadomienia dotyczącego zajęcia środków na rachunku bankowym. Bank na zlecenie komornika dokonuje blokady konta. Bank nie musi powiadamiać o tym fakcie dłużnika, jednak powinien to uczynić sam komornik. Jednak bardzo często zdarza się tak, że blokada konta dokonywana jest szybciej, niż do dłużnika zdąży dojść pismo określające aktualny stan rzeczy. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pieniądze z blokady nie są od razu przekazywane do komornika, a więc istnieje szansa na wyjaśnienie całej sprawy, jeśli są wątpliwości. Zobacz więcej na niskarata.net

Ile czasu na odblokowanie?

Wiele osób zastanawia się, ile czasu ma komornik na odblokowanie konta. Jednak czas odblokowania konta w dużej mierze zależny jest od specyfiki danej sytuacji, ponieważ blokada konta zdejmowana jest dopiero po spłacie wszystkich należności, które są nią objęte. Blokada środków na rachunku bankowym zdejmowana jest przez bank niezwłocznie po uregulowaniu zobowiązań u komornika i potwierdzeniu tego stanu rzeczy.