Zdolność kredytowa – jak ją sprawdzić?

Zaciągniecie kredytu bankowe to szansa na uzyskanie środków pieniężnych niezbędnych do realizowania swoich celów inwestycyjnych, zakupowych. Aby otrzymać kredyty należy udać się do banku i złożyć odpowiedni wniosek. Bank na podstawie zawartych we wniosku informacji ocenia, czy wnioskodawca jest osobą godną zaufania i czy będzie w stanie sukcesywnie spłacać zaciągnięte zobowiązania. W celu ocenienia wiarygodności wnioskodawcy bank ma do dyspozycji szereg narzędzi. Na pewno w procesie rozpatrywania każdego wniosku, bardzo dużą wagę zwraca się na zdolność kredytową.


Czym jest zdolność kredytowa?

Podręcznikowa definicja tego pojęcia powie nam na pewno, ze jest to zdolność kredytobiorcy do terminowego spłacania kredyty, czyli powierzonego mu kapitału wraz odsetkami. Posiadanie zdolności kredytowej na określonym poziomie jest niezbędne do uzyskania kredytu w Polsce. Tylko w wyjątkowych sytuacjach banki mają prawo udzielić wsparcia finansowego bez posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Warunkiem jest jednak przedłożenie przez takiego wnioskodawcę gwarancji spłaty zadłużeni w postaci sporządzenia i przedłożenia planu uzdrowienia sytuacji finansowej lub posiadanie szczególnego rodzaju zabezpieczenia. Wyjątki odnośnie niewystarczającej zdolności kredytowej są czynione przeważnie w stosunku do podmiotów gospodarczych.

Każdy bank z reguły posiada własne sposoby, narzędzia i wytyczne odnośnie określania zdolności kredytowej. Z reguły pod uwagę są brane podobne aspekty, ale różnice pojawiają się w sposobie interpretowania poszczególnych danych. Nieco inne czynniki brane są pod uwagę w momencie obliczania zdolności kredytowej dla osób fizycznych, inaczej dla podmiotów gospodarczych. Do określenia zdolności kredytowej najczęściej służy bankierom analiza kredytowa. Opiera się ona na ocenie historycznej wypłacalności podmiotów gospodarczych. Im ocena po takim badaniu jest wyższa, tym mniejsze ryzyko ze strony banku.

Co oznacza to dla potencjalnego kredytobiorcy? Może on liczyć w takim wypadku na otrzymanie korzystniejszej propozycji kredytowej.
Jak sprawdzać zdolność kredytową? Najłatwiejsze narzędzia znajdziemy oczywiście w Internecie. Na stronach poświęconych tematyce finansowej lub na oficjalnych stronach banków możemy znaleźć specjalne kalkulatory zdolności kredytowej. Posiadają one dość rozbudowane funkcje, dlatego bez trudu obliczymy w nich swoją zdolność do uzyskania kredytu gotówkowego, czy też hipotecznego. To pozwoli nam ocenić szansę otrzymania kredytu jeszcze przed złożeniem wniosku.